Про дотримання принципів і критеріїв Лісової Опікунської Ради на підприємстві