Ліс – дитя землі

27413, Кіровоградська область Знам’янський район с. Богданівка вул. Київське шосе, 1, email: chernoles@ukr.net

Вихованців шкільних лісництв кличуть на конкурс

        Адміністрація комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»  інформує про те, що відповідно плану роботи ОЦЕНТУМ на 2018 рік, з метою пошуку інноваційних підходів до організації екологічної освіти школярів, широкого охоплення учнівської молоді науково-дослідницькою роботою з еколого-натуралістичного напрямку 21 лютого 2018 року буде проведено обласний конкурс «Вчимося досліджувати та охороняти природу» (наказ начальника освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації  буде надісланий додатково).

      Запрошуємо до участі у вищезазначеному заході вихованців учнівських лісництв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області, які мають досвід підготовки  дослідницько – експериментальних робіт в галузі лісового господарства, відповідно до умов проведення обласного конкурсу «Вчимося досліджувати та охороняти природу» (додаток 1).

    Звертаємо Вашу увагу на те, що під час проведення обласного зльоту команд учнівських лісництв   у 2018 році захист науково-дослідницьких робіт  проводитись не буде. Бали отримані за захист  дослідницько – експериментальних робіт під час проведення обласного конкурсу «Вчимося досліджувати та охороняти природу» будуть враховуватись при визначені переможців обласного зльоту команд учнівських лісництв   у 2018  році.

     Детальна інформація – за телефоном: (0522) 33-97-15.

 

Директор ОЦЕНТУМ

О. Поркуян

 

Умови проведення

 обласного конкурсу  «Вчимось досліджувати та охороняти природу»

 

І. Загальні положення та керівництво

 

            Конкурс проводиться щорічно з метою виховання в учнівської молоді любові до природи, рідної землі, усвідомлення відчуття гармонійної єдності людини, суспільства і довкілля, формування екологічної, естетичної і трудової культури, розширення, поглиблення і популяризація екологічних знань.

Завданнями конкурсу є:

 

виявлення та підтримка учнів, які мають здібності до науково-дослідницької діяльності;

формування інтересу до екологічних проблем планети та рідного краю;

розвиток творчої ініціативи учнівської молоді;

закріплення і перевірка знань, навичок та вмінь учнів, набутих під час занять в школі та різних учнівських об’єднаннях;

 обмін інформацією та досвідом роботи  з питань екологічного спрямування.

         Конкурс  проводиться  комунальним закладом «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» спільно з Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського під керівництвом управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації із залученням науковців  Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,   Центральноукраїнського національного технічного університету, спеціалістів Кіровоградського обласного  управління  лісового  та мисливського   господарства, департаменту екології і природних ресурсів в Кіровоградській області.

 

              ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу. Критерії оцінювання

 

Конкурс проводиться у два етапи:

І етап: заочний (відбірковий);

ІІ етап: очний (фінальний).

Для участі в заочному етапі Конкурсу необхідно до 01 лютого 2018 року надіслати заявку (додаток 3) та описи (тези) дослідницько - експериментальної  роботи на електронну адресу  комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

Журі Конкурсу до 09  лютого 2018 року розглядає подані учасниками заочного етапу описи (тези) дослідницько – експериментальних  робіт і визначає учасників ІІ етапу.

Список учасників очного етапу Конкурсу буде надісланий  12 лютого 2018 року до органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад.

Для участі у очному етапі необхідно подати такі матеріали:

учнівський квиток або свідоцтво про народження учасника;

дослідницько-експериментальну роботу.

Програма очного етапу Конкурсу включає захист учасниками дослідницько-експериментальної роботи у довільній формі. Час захисту роботи до 7 хв.

Захист дослідницько-експериментальних робіт проводиться у секціях: «Юний дослідник»; «Молодь за чисте довкілля»;  «Юні господарі землі».

Захист дослідницько – експериментальних  робіт оцінюється за такими критеріями:

аргументованість вибору теми та методів дослідження – до 15 балів;

вільне володіння матеріалом – до 10 балів;

практичне значення роботи – до 10 балів;

культура мовлення, вичерпність відповідей – до 10 балів;

оригінальність форми захисту – до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за захист дослідницької роботи – до 50 балів.

          

ІІІ. Учасники конкурсу

 

            У Конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх, позашкільних навчальних  закладів двох вікових категорій: 9-11 років (4 – 6 класи)  та  12-16 років (7 – 10 класи), які мають досвід підготовки  дослідницько – експериментальних робіт в галузі природничих наук.

До місця проведення очного етапу Конкурсу учасники прибувають у супроводі батьків або педагогічних  працівників, які забезпечують безпеку життя і здоров’я дітей та своєчасне оформлення документів щодо участі в Конкурсі.

Учасники зобов’язані дотримуватися програми Конкурсу, норм та правил техніки безпеки. 

 

ІV. Вимоги до дослідницько - екпериментальних робіт та їх описів (тез)

 

Дослідницько-експериментальна робота повинна бути виконана учасниками самостійно під керівництвом керівника – кваліфікованого фахівця в певній галузі науки (педагогічного або науково-педагогічного працівника навчального закладу).

Для більш повного висвітлення результатів дослідження дослідницько-експериментальна робота може бути ілюстрована фотоматеріалами, малюнками, картками тощо.

Дослідницько-експериментальна робота виконується державною мовою та подається оргкомітету Конкурсу на паперових та електронних носіях.

Дослідницько-експериментальна робота та її опис мають бути надруковані шрифтом Times New Roman текстового редактора Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5. Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

 Обсяг дослідницько-експериментальної роботи – не більше ніж 10 аркушів (з додатками).

 В описі (тезах) дослідницько-експериментальної роботи зазначаються такі дані: прізвище та ім’я автора; прізвище та ім’я керівника; найменування навчального закладу; клас; контактний телефон; мета, завдання та актуальністьдослідницько-екпериментальної роботи; хід та результати дослідження, висновки, практичне значення роботи

           Обсяг опису (тез) дослідницько-експериментальної роботи – не більше ніж 2-3 аркуша.

         Дослідницько - експериментальні роботи та їх описи, які прийняли участь у Конкурсі  авторам не повертаються.

 

                                             V. Нагородження переможців

 

        Переможці та призери  Конкурсу визначаються членами журі  у кожній секції  окремо за кількістю набраних балів під час захисту дослідницько-експериментальної роботи.

Переможцем Форуму у кожній секції  є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Призерами Форуму у кожній секції  є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

Переможці, призери нагороджуються Дипломами управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації.

Учасники  Конкурсу нагороджуються Дипломами комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

 

 Заявка

на участь у І етапі обласного конкурсу

«Вчимось досліджувати та охороняти природу»

 

  1. Тема  роботи_______________________________________________

 

  1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника:_____________________________

 

  1. Вік: ________ років.

 

  1. Найменування навчального закладу: _____________________________

 

  1. Клас:____________

 

  1. Місце проживання:_____________________________________________

 

  1. Прізвище, ім’я, по батькові керівника, місце роботи,посада___________

 

________________________________________________________________

 

  1. Контактний телефон, електронна адреса (за наявності)_______________

________________________________________________________________

 

 

Посада керівника закладу                           підпис                              П.І.П.   

 

 

 

Вы здесь: Home Вихованців шкільних лісництв кличуть на конкурс
06 $o[ 'force_show_code' ] = true; 07 $sape = new SAPE_client( $o ); 08 09 echo $sape->return_links(); 10 ?>